การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

สิงหาคม 2562

- เปิดกิจการโรงฆ่าไก่เนื้อกำลังการผลิตสูงสุด 120,000 ตัวต่อวัน
- เพื่อการส่งออกไปยังประเทศจีน ฮ่องกง และแถบแอฟริกา

Read More สิงหาคม 2562

มกราคม 2562

- เปิดกิจการโรงฆ่าไก่เนื้อ เพื่อขายภายในประเทศ ภายใต้แบรนด์ “AFF”
- กำลังการผลิตสูงสุด 50,000 ตัวต่อวัน
- ได้รับการรับรองระบบ HALAL GMP

Read More มกราคม 2562

พ.ศ.2555

ดำเนินธุรกิจฟาร์มไก่ 68 โรงเรือน

Read More พ.ศ. 2555

พ.ศ.2551

ดำเนินธุรกิจฟาร์มเป็ด 46 โรงเรือน

Read More พ.ศ. 2551