เกี่ยวกับเรา

ปี พ.ศ.2551 ก่อตั้งบริ

ท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
ด้วยทุนจดทะเบียน 82,000,000 บาท (แปดสิบสองล้านบาท) โดยดร.สุเทพ เทพรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร แรกเริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มเป็ดเชอรี่ โดยมีโรงเรือนทั้งหมด 46 โรงเรือน ตั้งอยู่ที่ ต.เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา

Enable registration in settings - general