เกี่ยวกับเรา
0
ค่านิยม
3

มุ่งสู่ตลาดโลก บริโภคปลอดภัย มาตรฐานมั่นใจ ไก่สดใหม่เอเซียฟาร์ม

0
พันธกิจ
3

พัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ...

0
วิสัยทัศน์
3

เป็นผู้นำด้านธุรกิจอาหารแบบครบวงจร สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้า"

0
ประวัติความเป็นมาบริษัท
0

ปี พ.ศ.2551 ก่อตั้ง “บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด” ทุนจดทะเบียน 82,000,000 บาท (แปดสิบสองล้านบาท) แรกเริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มเป็ดเชอรี่ ...

0
❼	 ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
3

เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาจับต้องได้มากยิ่งขึ้น คุณสุเทพ เทพรุ่งโรจน์ ประธานบริษัทฯ มีการวางแผนขยายตัวทางการตลาดไปทั่วประเทศไทย ...

0
❻ 	 โรงงานแปรรูป (Processing Factory)
3

บริษัทเอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด มีการสร้างสรรค์ คิดค้นพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในรูปแบบปรุงสุกพร้อมทานและแบบนำไปประกอบอาหาร ทั้งรสชาติอร่อย สะอาด ได้มาตรฐาน ...

0
❺	โรงงานชำแหละไก่ (Chicken Slaughter Factory)
3

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีหลักการเชือดตามมาตรฐานฮาลาล และรักษาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GMP HACCP ของกรมปศุสัตว์ เครื่องจักรต่าง ๆ นำเข้ามาจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ...

0
❹	ฟาร์มเลี้ยงไก่         (Broiler Farm)
3

เราเพาะเลี้ยงลูกไก่ที่ได้มาตรฐานในฟาร์มเลี้ยงระบบปิด ซึ่งควบคุมและตรวจสอบคุณภาพโดยสัตวแพทย์ผู้เชียวชาญและสัตวบาลประจำฟาร์มภายใต้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ...

0
❸ 	โรงอาหารสัตว์ (Feed Mill)
3

สิ่งสำคัญในการทำให้ลูกไก่ของเราเติบโตได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพ คือการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการ ...

0
❷ 	โรงฟัก (Hatchery)
3

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลูกไก่ที่ดีสู่ผู้บริโภค จำเป็นต้องมีโรงฟักลูกไก่ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ ...

0
❶  ฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ (Broiler Breeding Farm)
3

  เราให้ความสำคัญกับการคัดสรรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ได้คุณภาพ จากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน เลี้ยงใน “ระบบปิด” (Closing System) ...

0
ภาพรวมธุรกิจ
3

บริษัทเอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงเป็ดและไก่มาเป็นเวลา 10 ปี ...

ภาษา »
Enable registration in settings - general