โครงและกระดูก (Chicken Carcass & Bones)
0
โครงตัดท่อนบน (Top Carcass)
0

น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ไม่พบสิ่งปนเปื้อน พบหลอดอาหาร/ หลอดลม ≤ 2% Core Temp. 0-4 C

0
โครง B (BCarcass)
0

น้าหนักต่อชิ้นUnsizedไม่มีกลิ่นผิดปกติสีสดไม่พบสิ่งปนเปื้อนพบหลอดอาหาร/ หลอดลม ≤2%Core Temp. 0-4 0CDESCRIPTION น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ...

0
โครง C (C Carcass)
0

น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ไม่พบสิ่งปนเปื้อน พบหลอดอาหาร/ หลอดลม ≤2% Core Temp. 0-4 C

Best seller
0
โครงเต็ม (Whole Carcass)
2

น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ไม่พบสิ่งปนเปื้อน พบหลอดอาหาร/ หลอดลม ≤ 2% Core Temp. 0-4 C

0
โครงและกระดูก
0

โครงเต็ม โครง B โครง C โครงตัดท่อนบน โครงตัดท่อนล่าง กระดูกอ่อน ข้อไก่สั้น กระดูกเลาะ

ภาษา »
Enable registration in settings - general