เนื้อ
Best seller
0
สันในผ่าท่อน (Blog Cut Fillets)
2

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด รอยช้าแดง≤2% จุดเลือด ≤2% Core Temp. 0-4 C

0
สันในผ่าซิกแซก (Zigzag Cut Fillets)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด รอยช้าแดง≤2% จุดเลือด ≤2% Core Temp. 0-4 C

0
สันในผ่าครึ่ง (Half Cut Fillets)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด รอยช้าแดง≤2% จุดเลือด ≤2% Core Temp. 0-4 C

Best seller
0
สันใน (Inner Fillets)
2

นํ้าหนักต่อชิ้น 40-50 g. ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด รอยช้าแดง≤2% จุดเลือด ≤2% Core Temp. 0-4 C

0
สะโพกตัดสไลด์
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด หนังด้านนอก≥30 % รอยช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. ...

Best seller
0
สะโพกตัด (Thigh)
2

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด หนังด้านนอก≥30 % รอยช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. ...

0
ติ่งอก (BB Shoulder)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น 490-540g. ผิวหนังด้านนอกไม่มีขน หนังด้านนอก≥30 % ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของเนื้อสด ไม่ช้าแดง ไม่มีเศษกระดูกติดกับเนื้อ ...

0
เนื้อ
0

อกไก่ลอกหนัง อกไก่ติดหนัง ติ่งอก สันในผ่าท่อน สันใน สันในผ่าครึ่ง สันในผ่าซิกแซก สะโพกตัด สะโพกตัดสไลด์2 สะโพกตัดสไลด์2.2

ภาษา »
Enable registration in settings - general