เครื่องใน (Chicken Giblets)
0
หัวใจ (Heart)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ไม่พบสิ่งปนเปื้อน Core Temp. 0-4 C

0
ตับล้วน (Liver)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ไม่พบสิ่งปนเปื้อน ตับแตก ≤2% Core Temp. 0-4 C

0
ตับติดหัวใจ (Heart and Liver)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ไม่พบสิ่งปนเปื้อน ตับแตก ≤2% Core Temp. 0-4 C

0
เครื่องในพวงผ่า (Cut Giblets)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ไม่พบสิ่งปนเปื้อน ตับแตก ≤2% Core Temp. 0-4 C

Best seller
0
เครื่องในดึงดี (Giblets)
2

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ไม่พบสิ่งปนเปื้อน ตับแตก ≤2% Core Temp. 0-4 C

0
กึ๋นเม็ด (Gizzard)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ไม่พบสิ่งปนเปื้อน Core Temp. 0-4 C

0
กึ๋นผ่า (Half Cut Gizzard)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ไม่พบสิ่งปนเปื้อน Core Temp. 0-4 C

0
เครื่องใน
0

เครื่องในดึงดี เครื่องในพวงผ่า ตับล้วน ตับติดหัวใจ หัวใจ กึ๋นผ่า กึ๋นเม็ด

ภาษา »
Enable registration in settings - general