ผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
Best seller
1
เนื้อน่องสะโพกไม่มีกระดูก ไม่มีหนัง Skinless Boneless Leg (SBL)
3

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ผิวด้านนอกไม่มีหนัง รอยช้าแดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C ...

Best seller
0
SBL Thigh
3

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ผิวด้านนอกไม่มีหนัง รอยช้าแดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

0
SBL Stib
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ผิวด้านนอกไม่มีหนัง รอยช้าแดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

0
SBLK
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด รอยช้าแดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

0
SBL Dice
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ผิวด้านนอกไม่มีหนัง รอยช้าแดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

0
SBB Stib
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ผิวด้านนอกไม่มีหนัง ผิวด้านนอกไม่มีมัน ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของเนื้อสด ไม่ช้าแดง ไม่มีเศษกระดูกติดกับเนื้อ ...

0
SBB H CUT
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ผิวด้านนอกไม่มีหนัง ผิวด้านนอกไม่มีมัน ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของเนื้อสด ไม่ช้าแดง ไม่มีเศษกระดูกติดกับเนื้อ ...

0
SBB ส่งออก (SBB EXPORT)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น 180-190 g. ผิวด้านนอกไม่มีหนัง ผิวด้านนอกไม่มีมัน ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของเนื้อสด ไม่ช้าแดง ไม่มีเศษกระดูกติดกับเนื้อ ...

0
SBB Dice
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ผิวด้านนอกไม่มีหนัง ผิวด้านนอกไม่มีมัน ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของเนื้อสด ไม่ช้าแดง ไม่มีเศษกระดูกติดกับเนื้อ ...

0
BLK
0

BLK

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด รอยช้าแดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

0
เนื้อน่องสะโพกไม่มีกระดูก Boneless Leg (BL)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ผิวด้านนอกไม่มีขนปีก ไม่มีเยื่อเหลือง ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด น่องช้าแดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. ...

0
BL Thigh
0

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด หนังด้านนอก≥30 % รอยช้าแดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

ภาษา »
Enable registration in settings - general