ปีก
0
ปีกสับปลาย (Spite Wing)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น 40-50g. ผิวด้านนอกไม่มีขนปีก ไม่มีเยื่อเหลือง ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของปีกสด ปีกช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ...

0
ปีกปลาย (WingTip)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น 10g. ผิวด้านนอกไม่มีขนปีก ไม่มีเยื่อเหลือง ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของปีกสด ปีกช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ...

0
ปีกบน (WingStick)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น 40-50 g. ผิวด้านนอกไม่มีขนปีก ไม่มีเยื่อเหลือง ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของปีกสด ปีกช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ...

Best seller
0
ปีกเต็ม (Whole Wing)
2

นํ้าหนักต่อชิ้น 80-100 g. ผิวด้านนอกไม่มีขนปีก ไม่มีเยื่อเหลือง ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของปีกสด ปีกช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ...

0
ปีกกลางผ่า (Half Cut Middle Wing)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น 20-30 g. ผิวด้านนอกไม่มีขนปีก ไม่มีเยื่อเหลือง ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของปีกสด ปีช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ...

0
ปลายปีก (WingTip)
0

นํ้าหนักต่อชิ้น 10g. ผิวด้านนอกไม่มีขนปีก ไม่มีเยื่อเหลือง ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของปีกสด ปีกช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ...

0
ปีก
0

ปีกเต็ม ปีกบน ปีกปลาย ปีกสับกลาง ปีกกลาง ปีกกลางผ่า ปลายปีก

ภาษา »
Enable registration in settings - general