น่อง ขา คอ
0
ขา B (B Paws)
0

น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด สะอาด เศษกระดูก ≤2% ไม่มีเยื่อเหลือง Core Temp. 0-4 C

0
ขา C (C Paws)
0

น้ำหนักต่อชิ้น 30 g.UP และ 29g.Down ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด สะอาด เศษกระดูก ≤2% ไม่มีเยื่อเหลือง Core Temp. 0-4 C 

0
คอไก่ (Chicken Neck)
0

น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด สะอาด ไม่มีเยื่อเหลือง พบหลอดลม/หลอดอาหาร ≤ 2% Core Temp. 0-4 C 

Best seller
0
น่องตัด (Drum Stick)
2

น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด รอยช้าแดง≤ 2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

0
น่องตัดผ่ากลาง (Middle Cut Drum Stick)
0

น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤ 2% รอยช้าแดง≤ 2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C 

0
น่องตัดผ่าข้าง (Side Cut Drum Stick)
0

น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤ 2% รอยช้าแดง≤ 2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

0
น่องติดสะโพก (Bone In Leg)
0

น้ำหนักต่อชิ้น 300-350 g. ผิวด้านนอกไม่มีขนปีก ไม่มีเยื่อเหลือง ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด น่องช้าแดง≤ 2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ...

0
น่อง ขา คอ
0

ขา B ขา C คอไก่ น่องตัด น่องตัดผ่ากลาง น่องตัดผ่าข้าง น่องติดสะโพก

ภาษา »
Enable registration in settings - general