สินค้าขายดี
Best seller
1
เนื้อน่องสะโพกไม่มีกระดูก ไม่มีหนัง Skinless Boneless Leg (SBL)
3

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ผิวด้านนอกไม่มีหนัง รอยช้าแดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C ...

Best seller
0
SBL Thigh
3

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ผิวด้านนอกไม่มีหนัง รอยช้าแดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

Best seller
0
ปีกเต็ม (Whole Wing)
2

นํ้าหนักต่อชิ้น 80-100 g. ผิวด้านนอกไม่มีขนปีก ไม่มีเยื่อเหลือง ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของปีกสด ปีกช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ...

Best seller
0
สันในผ่าท่อน (Blog Cut Fillets)
2

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด รอยช้าแดง≤2% จุดเลือด ≤2% Core Temp. 0-4 C

Best seller
0
สันใน (Inner Fillets)
2

นํ้าหนักต่อชิ้น 40-50 g. ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด รอยช้าแดง≤2% จุดเลือด ≤2% Core Temp. 0-4 C

Best seller
0
สะโพกตัด (Thigh)
2

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด หนังด้านนอก≥30 % รอยช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. ...

Best seller
0
เครื่องในดึงดี (Giblets)
2

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ไม่พบสิ่งปนเปื้อน ตับแตก ≤2% Core Temp. 0-4 C

Best seller
0
น่องตัด (Drum Stick)
2

น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด รอยช้าแดง≤ 2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

Best seller
0
โครงเต็ม (Whole Carcass)
2

น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ไม่พบสิ่งปนเปื้อน พบหลอดอาหาร/ หลอดลม ≤ 2% Core Temp. 0-4 C

Best seller
0
ไก่ NY
2

         น้ำหนักเฉลี่ย 1.6-2.2 Kgs. ผิวหนังด้านนอกไม่มีขน หนังด้านนอกไม่ฉีกขาด ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของเนื้อสด ...

0
ไก่ล้วง
2

        น้ำหนักเฉลี่ย 1.6-2.2 Kgs. ผิวหนังด้านนอกไม่มีขน หนังด้านนอกไม่ฉีกขาด ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของเนื้อสด ...

0
สินค้าขายดี
2

ภาษา »
Enable registration in settings - general