• สินค้าขายดี
  • นอง ขา คอ
  • ปีก
  • เครื่องใน
  • เนื้อ
  • เศษและกระดูก
  • ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

SBL Thigh

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ผิวด้านนอกไม่มีหนัง รอยช้าแดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

ดูรายละเอียด »
ปีก

ปีกเต็ม (Whole Wing)

นํ้าหนักต่อชิ้น 80-100 g. ผิวด้านนอกไม่มีขนปีก ไม่มีเยื่อเหลือง ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของปีกสด ปีกช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% Core Temp. 0-4 C

ดูรายละเอียด »
สินค้าขายดี

สะโพกตัด (Thigh)

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด หนังด้านนอก≥30 % รอยช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

ดูรายละเอียด »

น่อง ขา คอ

น่อง ขา คอ

ขา B (B Paws)

น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด สะอาด เศษกระดูก ≤2% ไม่มีเยื่อเหลือง Core Temp. 0-4 C

ดูรายละเอียด »
น่อง ขา คอ

ขา C (C Paws)

น้ำหนักต่อชิ้น 30 g.UP และ 29g.Down ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด สะอาด เศษกระดูก ≤2% ไม่มีเยื่อเหลือง Core Temp. 0-4 C 

ดูรายละเอียด »
น่อง ขา คอ

คอไก่ (Chicken Neck)

น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด สะอาด ไม่มีเยื่อเหลือง พบหลอดลม/หลอดอาหาร ≤ 2% Core Temp. 0-4 C 

ดูรายละเอียด »

เครื่องใน

เนื้อ

สินค้าขายดี

สันใน (Inner Fillets)

นํ้าหนักต่อชิ้น 40-50 g. ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด รอยช้าแดง≤2% จุดเลือด ≤2% Core Temp. 0-4 C

Read More »
หมวดผลิตภัณฑ์

สะโพกตัดสไลด์

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด หนังด้านนอก≥30 % รอยช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

Read More »
สินค้าขายดี

สะโพกตัด (Thigh)

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด หนังด้านนอก≥30 % รอยช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

Read More »

เศษไก่

หมวดผลิตภัณฑ์

โครง B (BCarcass)

น้าหนักต่อชิ้นUnsizedไม่มีกลิ่นผิดปกติสีสดไม่พบสิ่งปนเปื้อนพบหลอดอาหาร/ หลอดลม ≤2%Core Temp. 0-4 0CDESCRIPTION น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ไม่พบสิ่งปนเปื้อน พบหลอดอาหาร/ หลอดลม ≤ 2% Core Temp. 0-4 C

ดูรายละเอียด »
หมวดผลิตภัณฑ์

โครง C (C Carcass)

น้ำหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ไม่พบสิ่งปนเปื้อน พบหลอดอาหาร/ หลอดลม ≤2% Core Temp. 0-4 C

ดูรายละเอียด »
ผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

SBL Thigh

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด ผิวด้านนอกไม่มีหนัง รอยช้าแดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

ดูรายละเอียด »
ปีก

ปีกเต็ม (Whole Wing)

นํ้าหนักต่อชิ้น 80-100 g. ผิวด้านนอกไม่มีขนปีก ไม่มีเยื่อเหลือง ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีของปีกสด ปีกช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% Core Temp. 0-4 C

ดูรายละเอียด »
สินค้าขายดี

สะโพกตัด (Thigh)

นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized ไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีสด หนังด้านนอก≥30 % รอยช้าแดง≤2% รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2% ไม่มีเศษกระดูก Core Temp. 0-4 C

ดูรายละเอียด »
Enable registration in settings - general