❼ ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)

เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาจับต้องได้มากยิ่งขึ้น คุณสุเทพ เทพรุ่งโรจน์ ประธานบริษัทฯ มีการวางแผนขยายตัวทางการตลาดไปทั่วประเทศไทย ด้วยความหลากหลายทางสินค้า ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง สินค้าอุปโภค บริโภค และบริการจัดส่งทั่วไทย

To expand good price  and high-quality product throughout country under the name of “Asia Foods Love You” which Including a variety of food; fresh, frozen, processed food and others. Also, delivery service to your home.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

ภาษา »
Enable registration in settings - general