❺ โรงงานชำแหละไก่ (Chicken Slaughter Factory)

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีหลักการเชือดตามมาตรฐานฮาลาล และรักษาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GMP HACCP ของกรมปศุสัตว์ เครื่องจักรต่าง ๆ นำเข้ามาจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ คงความสด สะอาด ด้วยการรักษาอุณหภูมิด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตโดยหัวหน้าฝ่ายแต่ละภาคส่วน เช่น การตรวจสอบคุณภาพสินค้า คัดสินค้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานออก ตรวจสอบวัดอุณหภูมิแต่ละช่วงเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ก่อนนำลงบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

The processing chicken factory has a slaughter principle according to Halal standard and controlled product quality by GMP and HACCP. Every machine was imported from professional machinery company with modern innovation to preserve the refreshment and moisture of the product by controlling temperature, also pay special attention to cleanliness of the product under the principle of Livestock Department. Every processing has to be checked and recorded by the leader of each processing section; the quality and specification of the product, the temperature controlling. To enhance assurance before filling it into the packaging. And deliver to consumer efficiently

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

ภาษา »
Enable registration in settings - general