ไก่ไหว้เจ้า

  • น้ำหนักเฉลี่ย 1.6-2.2 Kgs.

  • ผิวหนังด้านนอกไม่มีขน

  • หนังด้านนอกไม่ฉีกขาด

  • ไม่มีกลิ่นผิดปกติ

  • สีของเนื้อสด ไม่ช้ำแดง

  • เครื่องในไม่ซีด และสด

  • Core Temp. 0-4 C

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general