โครงและกระดูก

โครงเต็ม
โครง B
โครง C
โครงตัดท่อนบน
โครงตัดท่อนล่าง
กระดูกอ่อน
ข้อไก่สั้น
กระดูกเลาะ

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general