เนื้อน่องสะโพกไม่มีกระดูก Boneless Leg (BL)

  • นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized

  • ผิวด้านนอกไม่มีขนปีก

  • ไม่มีเยื่อเหลือง

  • ไม่มีกลิ่นผิดปกติ

  • สีสด

  • น่องช้าแดง≤2%

  • ไม่มีเศษกระดูก

  • Core Temp. 0-4 C

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general