เครื่องในพวงผ่า (Cut Giblets)

  • นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized

  • ไม่มีกลิ่นผิดปกติ

  • สีสด

  • ไม่พบสิ่งปนเปื้อน

  • ตับแตก ≤2%

  • Core Temp. 0-4 C

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general