ฺฺBB คู่

  • น้ำหนักต่อชิ้น 450-500 g.

  • ผิวหนังด้านนอกไม่มีขน

  • หนังด้านนอก≥30 %

  • ไม่มีกลิ่นผิดปกติ

  • สีของเนื้อสด ไม่ช้ำแดง

  • ไม่มีเศษกระดูกติดกับเนื้อ

  • Core Temp. 0-4 C

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general