• นํ้าหนักต่อชิ้น Unsized

  • ไม่มีกลิ่นผิดปกติ

  • สีสด

  • หนังด้านนอก≥30 %

  • รอยช้าแดง≤2%

  • รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2%

  • ไม่มีเศษกระดูก

  • Core Temp. 0-4 C

Enable registration in settings - general