สวัสดีปีใหม่

งานปีใหม่ 26 ธันวาคม 2563 คุณสุเทพ เทพรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท และคุณสุนา จงมานัสเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด จัดงานปีใหม่ 2564 ขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น และมีการจับฉลากแจกของขวัญ ให้กับพนักงานทุกคน 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general