แจกของขวัญวันเด็ก ตามโรงเรียนต่างๆ วันเด็กแห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับเยาวชนไทย ในนาม บริษัทเอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด จึงได้มีการ นำของเล่น ขนม และน้ำ ไปแจกตามโรงเรียนในอ.เขาหินซ้อน เช่น โรงเรียนวัดลำมหาชัย โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกลางดง และหมูบ้านใกล้เคียง 

Enable registration in settings - general