วัตถุดิบ

เรามีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาจากฟาร์มที่มีการควบคุมทุกขั้นตอนตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภคต่อไป

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general