ฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

          เราให้ความสำคัญกับการคัดสรรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ได้คุณภาพ จากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน เลี้ยงใน “ระบบปิด” (Closing System)

ทุกขั้นตอนของการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมตามหลักมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากต้นทางไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย

โรงอาหารสัตว์

          สิ่งสำคัญในการทำให้ลูกไก่ของเราเติบโตได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพ คือการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการ เราจึงให้ความสำคัญกับวัตถุดิบ

และอัตราส่วนผสมของอาหารเป็นพิเศษ ซึ่งเราสามารถควบคุม เอาใจใส่ดูแลทุกขั้นตอนได้ จนถึงมือผู้บริโภค

โรงฟัก

          เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลูกไก่ที่ดีสู่ผู้บริโภค จำเป็นต้องมีโรงฟักลูกไก่ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ภายใต้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์

ฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

      เราเพาะเลี้ยงลูกไก่ที่ได้มาตรฐานใน ฟาร์มเลี้ยงระบบปิด ซึ่งควบคุมและตรวจสอบคุณภาพโดยสัตวแพทย์ผู้เชียวชาญและสัตวบาลประจำฟาร์มภายใต้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานแปรรูปไก่ ให้มีน้ำหนักและสุขภาพที่ดี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

โรงงานชำแหละไก่

          โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีหลักการเชือดตามมาตรฐานฮาลาล และรักษาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GMP HACCP ของกรมปศุสัตว์ เครื่องจักรต่าง ๆ นำเข้ามาจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ คงความสด สะอาด ด้วยการรักษาอุณหภูมิด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

          มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตโดยหัวหน้าฝ่ายแต่ละภาคส่วน เช่น การตรวจสอบคุณภาพสินค้า คัดสินค้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานออก ตรวจสอบวัดอุณหภูมิแต่ละช่วงเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ก่อนนำลงบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

โรงงานแปรรูป

     บริษัทเอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด มีการสร้างสรรค์ คิดค้นพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในรูปแบบปรุงสุกพร้อมทานและแบบนำไปประกอบอาหาร ทั้งรสชาติอร่อย สะอาด ได้มาตรฐาน และสะดวกรวดเร็วในการนำไปประกอบอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

ศูนย์กระจายสินค้า

          เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาจับต้องได้มากยิ่งขึ้น คุณสุเทพ เทพรุ่งโรจน์ ประธานบริษัทฯ มีการวางแผนขยายตัวทางการตลาดไปทั่วประเทศไทย ด้วยความหลากหลายทางสินค้า ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง สินค้าอุปโภค บริโภค และบริการจัดส่งทั่วไทย

Enable registration in settings - general