ปีกกลางผ่า (Half Cut Middle Wing)

  • นํ้าหนักต่อชิ้น 20-30 g.

  • ผิวด้านนอกไม่มีขนปีก

  • ไม่มีเยื่อเหลือง

  • ไม่มีกลิ่นผิดปกติ

  • สีของปีกสด

  • ปีช้าแดง≤2%

  • รอยตัดพบกระดูกดา/แดง≤2%

  • Core Temp. 0-4 C

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general