ประวัติความเป็นมาบริษัท

ปี พ..2551 ก่อตั้ง บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด

  • ทุนจดทะเบียน 82,000,000 บาท (แปดสิบสองล้านบาท)
  • แรกเริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มเป็ดเชอรี่ โดยมีโรงเรือนทั้งหมด 46 โรงเรือน
  • ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 7 ต.เขาหินซ้อน อ. พนมสารคามจ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์ 033-050570 ถึง 79

ปี พ.ศ.2555 ก่อตั้ง บริษัท เอเซีย ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด 

  • ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)
  • ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อแบบเกษตรพันธสัญญา หรือ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง (contract farming)
  • ปัจจุบันได้ทำการยกเลิกสัญญาและเลี้ยงไก่เพื่อส่งเข้าโรงเชือดไก่ของบริษัทในเครือ  (เดิมมีโรงเรือนทั้งหมด 39 โรงเรือน และในนามบริษัท เทพรุ่งโรจน์ฟาร์ม จำกัด อีกทั้งหมด 29 โรงเรือน)

ต้นปี พ.ศ. 2562 ก่อตั้ง โรงงานผลิตชิ้นส่วนไก่

  • โรงงานผลิตชิ้นส่วนไก่ อยู่ภายใต้การดำเนินการของ บริษัทเอเชียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการภายใต้แบรนด์สินค้า “AFF” โดยเชือดตามหลักฮาลาล และมาตรฐานสากล สามารถรับไก่จากฟาร์มได้มากกว่า 50,000 ตัว ต่อวัน

กลางปี พ.ศ.2562 ขยายธุรกิจ”โรงงานผลิตชิ้นส่วนไก่เพื่อการส่งออก”

  • ซึ่งสามารถเชือดได้ 60,000 ตัว ต่อกะ หรือ 120,000 ตัว ต่อวัน โดยเครื่องจักรและนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

ภาษา »
Enable registration in settings - general