ปีพ.ศ.2551 ก่อตั้งบริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด 

                  ด้วยทุนจดทะเบียน 82,000,000 บาท (แปดสิบสองล้านบาท) โดยดร.สุเทพ เทพรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท แรกเริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มเป็ดเชอรี่ โดยมีโรงเรือนทั้งหมด 46 โรงเรือน ตั้งอยู่ที่ ต.เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา

 

            ปีพ.ศ.2555 ก่อตั้งบริษัทเอเซีย ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

                  จดทะเบียนด้วยทุน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) เดิมดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อแบบเกษตรพันธสัญญา หรือ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง(Contract Farming)       ปัจจุบันได้ทำการยกเลิกสัญญาและเลี้ยงไก่เพื่อส่งเข้าโรงเชือดไก่ของบริษัทในเครือ มีโรงเรือนทั้งหมด 39 โรงเรือน และในนามบริษัท เทพรุ่งโรจน์ฟาร์ม จำกัด อีกทั้งหมด 29 โรงเรือน

 

            โรงงานผลิตชิ้นส่วนไก่

                  ต่อมา ดร.สุเทพ เทพรุ่งโรจน์ ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนไก่ขึ้น ในนามบริษัทเอเชียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มกราคม      พ.ศ. 2562 ภายใต้แบรนด์สินค้า “AFF” โดยเชือดตามหลักฮาลาลและมาตรฐานสากล สามารถรับไก่จากฟาร์มได้30,000 ตัวต่อวัน เพื่อส่งขายภายในประเทศ โดยลูกค้าส่วนใหญ่มารับสินค้าถึงหน้าโรงงาน

 

              ปีพ.ศ.2562 ขยายธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส่วนไก่เพื่อการส่งออก

                  สามารถเชือดไก่ได้ 120,000 ตัว/วัน โดยเครื่องจักรและนวัตกรรมต่าง ๆ เน้นทันสมัยและเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน                       นอกจากนี้ ดร.สุเทพ เทพรุ่งโรจน์ ยังวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนฟาร์มเป็ดให้เป็นฟาร์มไก่ รวมจำนวนโรงเรือนในเครือทั้งหมด 114 โรงรือน เพื่อให้จำนวนไก่ที่เข้าโรงเชือดนั้น มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และวางแผนจะสร้างพันธมิตรลูกเล้าอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการส่งออกในอนาคต 

Enable registration in settings - general