บั้นท้าย (Pygostyle)

  • น้ำหนักต่อชิ้น Unsized

  • ไม่มีกลิ่นผิดปกติ

  • สีสด สะอาด

  • ไม่มีเยื่อเหลือง

  • ไม่มีขนบั้นท้าย

  • Core Temp. 0-4 C

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general