น่องตัด (Drum Stick)

  • น้ำหนักต่อชิ้น Unsized

  • ไม่มีกลิ่นผิดปกติ

  • สีสด

  • รอยช้าแดง≤ 2%

  • ไม่มีเศษกระดูก

  • Core Temp. 0-4 C

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general