ขา C (C Paws)

  • น้ำหนักต่อชิ้น 30 g.UP

  • และ 29g.Down

  • ไม่มีกลิ่นผิดปกติ

  • สีสด สะอาด

  • เศษกระดูก ≤2%

  • ไม่มีเยื่อเหลือง

  • Core Temp. 0-4 C 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general